Privacyverklaring

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring:
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is; (denk aan back-uppen)
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Home PC Vreelande kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Home PC Vreelande en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Home PC Vreelande kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw type PC/Laptop
 • Uw wachtwoord
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer

Waarom Home PC Vreelande gegevens nodig heeft

Home PC Vreelande verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en /of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Home PC Vreelande uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Home PC Vreelande gegevens bewaart

Home PC Vreelande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Home PC Vreelande verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens om te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Home PC Vreelande zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Home PC Vreelande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Home PC Vreelande maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Home PC Vreelande verzamelde persoonsgegevens, neemt dan contact op met Home PC Vreelande op via .

Home PC Vreelande
Wagenmakerstraat 2
2694 BR ’s-Gravenzande

06-27013445
Kvk: 27329345
BTW: NL1795.74.486.B01

www.home-pc.nl